Kilde: VG

 

ADVOKAT-SEIER: Det har blitt mange saksdokumenter å holde styr på for Jan Inge Thesen i advokatfirmaet Robertsen i alle årene saken har pågått. Foto: Trond Solberg
 
ADVOKAT-SEIER: Det har blitt mange saksdokumenter å holde styr på for Jan Inge Thesen i advokatfirmaet Robertsen i alle årene saken har pågått. Foto: Trond Solberg
 
Av TERJE HELSINGENG, INGVILL DYBFEST DAHL og
TROND SOLBERG (FOTOGRAF)
 
Forsikringsselskapet tilbød trafikkofferet 300.000 kroner. Da retten hadde talt var erstatningsbeløpet kommet opp i 8,3 millioner kroner. 
 

Saken år for år

  • 6. juni 1998: Ulykken skjedde.
  • 10. november 2003: Tilbudt 350 000 kroner.
  • 15. januar 2009: Tilbudet redusert med 50 000 kroner, til 300 000 kroner.
  • 24. mars 2009: «Antydet et beløp på kr 300 000» og skriver samtidig: «Selskapet anser med dette saken for avsluttet». Videre står det: «Selskapet mener da å ha strukket seg langt ved at tidligere á konto utbetalinger på kr 125 000 ikke er hensynstatt/trekkes fra».
  • 23. juni 2010: Dom i Kristiansand tingrett: 225 000 i menerstatning og 395 000 for inntektstap for årene 2003 til 2010.
  • 8. desember 2011: Tilbud om 4,2 millioner kroner. 6. juni 2012: Tilbudet forhøyet til 4,9 millioner kroner. Under rettsmekling ble dette forhøyet til 6 millioner kroner. Høyeste krav fra saksøker var 10,8 millioner kroner.
  • 27. august 2012: Søksmål mot forsikringsselskapet med krav om ca. 10,8 millioner kroner, som selv beregnet erstatningsbeløpet til ca. 3,9 millioner kroner.
  • 22. januar 2013: Etter rettsmekling blir tilbudet forhøyet til seks millioner kroner.
  • 8. mars 2013: Dom i Kristiansand tingrett: 5,1 millioner kroner i erstatning, i tillegg til tidligere utbetalinger.
  • 14. februar 2014: Dom i Agder lagmannsrett: Totalt 8,3 millioner kroner i erstatning, inkludert tidligere utbetalinger. Partene bærer sine egne sakskostnader.

Trafikkulykken, hvor en 17 år gammel gutt på moped ble hardt skadet da han frontkolliderte med en møtende bil som kom over i feil kjørebane, skjedde 6. juni 1998.   

Først nå er dommen i Agder lagmannsrett falt. 

SpareBank 1 Skadeforsikring ønsket 23. mars 2009 å sette endelig punktum da de allerede mente å ha strukket seg langt. I brevet til advokaten skrev de:

«Selskapet anser med dette saken for avsluttet».

- Heldigvis skjedde ikke det, sier advokat Jan Inge Thesen i advokatfirmaet Robertsen.

Fem rettsrunder

Han viser til at klienten har vært gjennom fem krevende rettsrunder før han har fått erstatningen han mener å ha krav på.

Thesen har ført en rekke rettssaker mot forsikringsselskaper som har tilbud trafikkofre langt mindre enn det domstolene til slutt har landet på.

Etter Åsta-ulykken tilbød Tryg Forsikring 14. juni et offer 1,8 millioner kroner som «full og endelig erstatning». Dommen ble 4,4 millioner kroner.

Like før juli fjor fikk en sørlandskvinne rekordhøye 7,3 millioner kroner i erstatning, etter at det opprinnelige tilbudet fra Tryg på 2,6 millioner kroner ble avslått.

Thesen sier han har mange flere eksempler på at selskaper tilbyr sluttoppgjør som etter forhandlinger og rettssaker blir vesentlig høyere.

- Forsikringsselskapene spekulerer i at folk som har vært utsatt for en ulykke og er i en fortvilet situasjon skal være lykkelig og bare ta i mot det første tilbudet de får om, hevder Thesen.

Det avviser Tryg Forsikring.

- Trygs overordnete mål er å gi kunden riktig erstatning, og det gjør vi i en overveldende del av de mange sakene. Så vil det alltid være noen ytterst få saker der det oppstår uenighet mellom selskap og kunde om hva som er riktig erstatning, og et lite fåtall av disse sakene igjen blir avgjort i retten, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

Thesen sier at han har eksempler på at personer som har godtatt selskapenes tilbud senere har ønsket å få tatt saken opp igjen.

- Sulteforet

ULYKKESSTEDET: Fra rekonstruksjonen av ulykken utenfor Lyngdal 6. juni 1998. Foto: Politiet
ULYKKESSTEDET: Fra rekonstruksjonen av ulykken utenfor Lyngdal 6. juni 1998. Foto: Politiet 

- Men da de sa ja var de sulteforet etter flere års kamp og hadde et desperat behov for pengene.

Selv om kampen mot forsikringsselskapene kan være tøff, er Thesens råd:

- Si aldri ja til forsikringsselskapenes første tilbud!

- Enorm belstaning

17-åringen som ble skadet har nå rukket å bli 33 år gammel. Overfor VG beskriver han de 16 årene som har gått siden ulykken som en «tøff periode» i hans liv.

- Denne saken, og alle rundene i retten, har vært en enorm belastning. Bare det å lese brevene fra forsikringsselskapene har gjort at jeg gikk direkte i dørken. Derfor har min far ofte måtte lese dem for meg.

Mannen ble slengt gjennom luften da en møtende personbil kom over i feil kjøreretning. Han ble slått bevisstløs og påført kneskade og brudd på hodeskallen.

33-åringen sier at han gjort alt som har stått i hans makt for å være i jobb i alle disse årene, men må nå erkjenne at hans store drøm om å bli sjøkaptein ikke lar seg oppfylle. Derfor har tap av fremtidig inntekt stått sentralt i de mange rettsrundene.

- På grunn av alle hodesmertene har jeg måttet gi opp styrmannsskolen, sier 33-åringen, som nå er glad for at denne saken endelig er over.

Sparebank 1: - Spekulerer ikke

SpareBank 1 avviser at de bevisst spekulerer på at skadeforvoldte skal takke ja til første tilbud fordi de allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon.

- Nei, vi spekulerer selvsagt ikke i det. Vi er opptatt av å få til så riktige oppgjør som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad.

- Hvorfor tok det nesten 16 år å få avsluttet saken?

- Vi synes også at det har tatt lang tid, men hovedårsaken er at skadeforvoldte etter ulykken har vært under utdanning og i 100 prosent jobb frem til mars 2011. Derfor har saken heller ikke vært medisinsk utredet i særlig grad. Motpartens advokat har også valgt å dele opp saken i to rettssaker.Vi prøvde å avslutte saken ved rettsmekling i januar 2013, hvor vi kom med et tilbud om erstatning på det nivået som nå lagmannsretten har havnet på.

- Ville avslutte saken

I et brev som advokatfirmaet Riisa & Co sendte 24. mars 2009 på vegne av SpareBank 1 Skadeforsikring mente de at saken mot trafikkofferet var å betrakte som avsluttet.

I brevet, signert advokat Svein Jøsang, står det ordrett:

«Etter selskapets oppfatning bør denne saken avsluttes så raskt som mulig, og man finner det rimelig å utbetale erstatning basert på en viss forsinket utdannelse, evnt. en viss yrkesvalghemning. Jeg har i mitt brev 15. januar d.å. antydet et beløp på kr 300.000, og et slikt beløp vil bli overført Deres klientkonto. Selskapet mener da å ha strukket seg langt ved at tidligere á konto utbetalinger på kr 125.000 ikke er hensynstatt/trekkes fra.Selskapet anser med dette saken for avsluttet. De vil motta eget brev om foreldelse og evnt. søksmål»

 


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge