Er du personskadet?

Situasjonen som medførte personskaden er avgjørende for om du kan rette krav om erstatning mot noen. F.eks. kan nevnes at personskade som inntreffer i arbeid er dekket av den obligatoriske yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere er pålagt ved lov å tegne. Dersom arbeidsgiveren ikke har tegnet slik forsikring kan krav rettes mot Yrkesskadeforsikringsforeningen, som er en sammenslutning av de forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring.

Personskade som inntrer som følge av trafikkulykker er dekket av bilens obligatoriske trafikkforsikring. Bileierne er lovpålagt å ha tegnet slik forsikring. Dersom du har blitt påkjørt av en uforsikret bil vil Trafikkforsikringsforeningen utbetale erstatning. Trafikkforsikringsforeningen vil deretter kreve regress hos den ansvarlige skadevolder.

Man kan i noen tilfeller også kreve erstatning for personskade etter feiloperasjoner o.l. gjort av norske sykehus og leger. 

Inntrer ulykken i hjemmet eller i fritiden er det ofte ikke noen ansvarlig skadevolder. Skadelidte er da nødt til å klare seg med ytelser fra folketrygden og private forsikringsordninger. 

Mange er ikke klar over at de kan ha ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet gjennom sin reiseforsikring.

Dersom personskaden skyldes en voldshandling, kan du få erstatning fra staten. Les mer om dette her.

  • Visste du at det ansvarlige forsikringsselskapet i de fleste personskadetilfeller ved trafikkulykker i stor grad dekker utgifter til advokatbistand?

  • I mange tilfeller dekkes delvis utgifter til advokatbistand av innbo-, villaeier- og bilforsikringen, under en dekning benevnt Rettshjelpsforsikring. Dette gjelder også i tvist med eget forsikringsselskap.

Som skadelidt eller pårørende vil man ha stort utbytte av å være medlem av en skadelidtforening. Personskadeforbundet LTN er en slik forening som ivaretar interessene til personer med alle typer ulykkesskader, etterlatte og pårørende overfor myndigheter og forsikringsselskaper. Alle kan bli medlem, og foreningen tilbyr faglige råd og veiledning, helsereiser, kontakt med personer i nærmiljøet som har vært eller er i samme livssituasjon, og møter/kurs i lokallagene.

(Skadesiden.no)


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge